Eesti tõugu hobuse Voore Tessa täkkvarss

28. juuni 2016 keskpäeval SÜNDIS Voore Tessal raudjas täkkVARSS. VARSA ISA ON Reims.

VARSS SAI NIMEKS VOORE Rubrum

21.august 2016 jäi varss teadmata kadunuks tõenäolise metslooma(de) rünnaku tagajärjel.

Voore Tessa oma paaritunnise varsaga.

Video Voore Tessast oma varsaga - august 2016