Eesti tõugu hobuse Adeelia täkkvarss

12. juuli 2016 päeval SÜNDIS adeelial raudjas täkkVARSS. VARSA ISA ON Reims.

VARSS SAI NIMEKS VOORE Reval

Adeelia mõnetunnise varsaga.

Adeelia 3 päevase varsaga - 15.juuli 2016
August 2016

Voore Reval - 24.9.2016
Detsember 2016

1. mai 2017

Aastane Voore Reval - 29.06.2017