Eesti tõugu hobuse Voore Ahara täkkvarss

3. juuli 2016 päeval SÜNDIS Voore Aharal võik täkkVARSS. VARSA ISA ON Reims.

VARSS SAI NIMEKS VOORE Ramson

Voore Ahara oma ühepäevase varsaga.
Voore Ramson - 14.7.2016
Voore Ramson - 24.9.2016