Jõudluskatsed Toris 2003

 Hobuste sõidukatsed Toris 2003

Osa sai võetud meie märaga Abeelia

(e.Roosi 3496E, i.Ando 537E)

 

traav 1km   ajaga 3.10

samm 1km ajaga 9.57

 

saavutasime I koha

 

Foto: Krista Sepp