Eesti tõugu mära Voore Ahara märavarss

12. mai 2014 hommikul SÜNDIS Voore Aharal võik märaVARSS. VARSA ISA ON Raksel.

Varsa nimi on Voore Rameera

Voore Ahara Voore Rameeraga - 1päev


11 päevane - 26.mai


Kuuajane Voore Rameera - 8.juuni

Neljakuune Voore Rameera - 6.09

Kuuekuune Voore Rameera  - 1.november

Kaheaastane Voore Rameera - august 2016