Eesti tõugu mära Teeba täkkvarss


 

26. mai 2014 Hommikul SÜNDIS TEEBAL raudjas TÄKKVARSS. 

VARSA ISA ON Raksel.

Varsa nimi on Voore Ramsis

Esimene päev, Teeba ja Voore Ramsis - 26.mai


Paarinädalane Voore Ramsis . 8.juuni

Ühekuune Voore Ramsis - 23.juuni

Neljakuune Voore Ramsis - 6.september
Kuuekuune Voore Ramsis - 1.november

Jaanuar 2016


2 aastane Voore Ramsis - 14.07.2016

9.veebruar 2017