Eesti hobune Aladin

Aladin

sünd. 30.07.1994  e.Tulda 3668E ; i.Ando 537E

värvus: hiirjas,  sugu: täkk, tk.144cm

 

Müüdud: 1996. aasta juulis Soome.

 

 1 aastane (1995.a.)
 Fotod: Anu Pärisoo fotokogust