Müüa eesti tõugu hobune Voore Rubilee

VOORE  RUbilee

(i.Voore Roonin, e.Voore Alilee, ei.Apollo)

sünd. 11.06.2020,
värvus: kõrb,Foto: Kaja Sarrapik


Voore Rubilee on ihaldusväärne mära nii sporti kui aretusse. Eesti hobusele omaselt väheste märgistega ja kõrvi värvusega, olemas kehalised eeldused headeks sportlikeks saavutusteks, samm hoogne ja pikk, traav elastne ja suure õhufaasiga, galopp suur ja kerge. Põlvnemises suurepäraste sportlike võimetega täkud - Apollo 778E, Rosett 600E, Elkar 598E, Tukker 703E, Raksel 725E ja Ando 537E.

Isa: Voore Roonin E007 (i.Raksel, e.Voore Adella, ei.Apollo) Täkk on lepliku ja koostöö valmis iseloomuga, kergema tüübi ja heade proportsioonidega ning ebatavalise suure ja elastse ülesmäge liikumisega. Kasutust leidnud pigem koolisõidusuunal. Voore Roonin põlvneb täkust Raksel 725E (i.Rosett; e.Esta) Raksel on sportliku tüübi ja kolme väga hea allüüriga täkk. Märkimist väärib just tema suure õhufaasiga galopp ja võimas hüpe.
Ema: Voore Alilee põlvneb meie tuntud täkust Apollo ja ema on Teeba 4129E (i.Tukker; e.Rosanna) kõrvi värvusega, tk.144cm. Teeba isa Tukker 703E on jätnud oma järglastele võrratu iseloomu ja hea liikumise ning hüppetahte.Teeba on andnud meile 7 väga hea iseloomuga ja võimekat järglast. Nendest Voore Aade (2009) osales 2011. aastal Vabariiklikul eesti tõugu noorhobuste ülevaatusel, sai hindamiskomisjonilt kõrged punktid ja tulemuseks I auhind. Voore Amador (2011) on aastal 2015 osalenud juba väga edukalt  koolisõidu võistlustel (tulemustega ~70%). Voore Aroon (2012) on müüdud Soome ja on kasutust leidnud suurepärase ratsahobusena. Tal on elastne traav ja suur galopp.

Voore Rubilee 13.jaanuar 2021

Voore Rubilee - 2.9.2020

9.8.20206.7.202021.6.2020