Eesti hobuse Teeba märavarss Voore Lilinel

26. juuni 2022 HOMMIKUL SÜNDIS TEEBAL KÕRB märaVARSS. VARSA ISA ON Lurich.

VARSs sai nimeks Voore Lilinel

Varss on planeeritud meie põhikarja täienduseks

26.6.2022

6.7.2022

VIDEO 12.7.202220.7.2022

6.8.2022