Eesti tõugu hobuse Voore Relli täkvarss

4.augustil SÜNDIS Voore Rellil võik täkkVARSS. Varsa isa on Vesper.

VARSs sai nimeks Voore VivasPaaripäevane - 6.august 2021


20.august 2021
1.september 2021


Oktoober 2021