Eesti tõugu mära Aia täkkvarss Voore Aamus

VOORE AAMUS


sünd. 27.06.2007 , täkk,  e.Aia 3892E ; i.Apollo 778E

värvus: cremello

Juulis 2008 müüdud Diana Mägile Tartumaale

Paaripäevane (2007)
    
 
Üheaastane (2008)
Voore Aamus ja Nancy

 
Voore Aamus - üheaastane